Kohustume:

Rakendama sobivaid töömeetodeid ja tehnoloogiaid ning neid pidevalt parendama, et hoida kontrolli all ja minimiseerida oma tegevuste keskkonnamõjusid;

Vältima või püüdma vähendada keskkonna saastamist ning kasutama ratsionaalselt loodusresursse ja säästma energiat;

Kasutama võimalusel keskkonnasõbralikke materjale ja keskonnasäästlikke töömeetodeid;

Eelistama keskkonnasõbralikke tarnijaid ja koostööpartnereid;

Vähendama jäätmete koguseid ja tõhustama nende sorteerimist, soosima jäätmete taaskasutamist;

Ennetama ja käsitlema võimalikke keskkonnaprobleeme avalikult koostöös ametivõimude ja omanikega, tagades üldsuse teavitamise ja oma keskkonnategevuse läbipaistvuse;

Seadma oma igapäevategevuse prioriteetideks inimese ja keskkonna.